Hermina Center Kft. +36 30 568 4240


Hermina Happy Land Passzívház – ablakok

Ez Rolls- Royce kategória, ez nem egyszerű műanyagablak!

Az ablakok az épületburok lánc legdrágább, de még sajnos így is - hőátbocsátási értéküket tekintve - a leggyengébb elemei. Az ablakok U értéke - passzívházak esetében elvárás, hogy ez a teljes nyílászáróra számítva kisebb legyen mint 0.80 W/m²K, az üvegre meg min. 0.70 W/m²K - a falakéinak többszörösei. Az épület egészére vetítve általában a legnagyobb hőveszteség is az ablakokon realizálódik. Ugyanakkor gyakorlatilag ez az egyik legfontosabb építészeti eszközünk, amellyel a hőnyereségek alakulását (szoláris nyereség) is jelentősen befolyásolni tudjuk.

Üvegezés:

A 3 rétegű üvegezésről, az üveg U értékéről (hővezetési tényezőjéről - Ug) valószínűleg mindenki hallott. Ugye itt is az a lényeg, hogy ez az érték mennél alacsonyabb legyen, de ez önmagában még messze nem elegendő. (Az alábbi ábrán az ablak különböző elemein keresztül létrejövő hőveszteségek sematikus képe látható. Ug=üveg, Uf=keret, Ψg=üveg beépítés, Ψeinbau=ablak beépítés). Mint a képen is látható egy ablak esetében az üvegezésen felül még 3 kritikus terület van.


 

A 3 üvegrétegen felül legalább ilyen fontos az üvegtáblák közötti távolság tartásának, az u.n. élkötésnek a kialakítása (Ψg). A többrétegű üvegezésben a hőáramlást az üvegtáblák közötti gáztöltés akadályozza, ez a réteg biztosítja a ’szigetelést’. Ez az elválasztó réteg értelemszerűen az üvegtáblák éleinél megszűnik, az ott alkalmazott szerkezet a különböző hőmérsékletű üvegtáblákkal közvetlenül érintkezve azokat összeköti. Így rajta keresztül felerősödik a hőenergia vándorlása, ezek az elemek az üvegezés kialakításában mint hőhíd működnek.

Ezért kiemelten fontos ezeknek a csomópontoknak a szakszerű, termikusan elválasztott kialakítása. Igényes ablakokban ezért hagyományos alumínium távtartók helyett nemesacél vagy egyéb speciális anyagú megoldásokat alkalmaznak. Szintén javítja az üvegezés minőségét, ha a peremkötést a sarkoknál hajlított (és így végtelenített) módon alakítják ki, és nem a hagyományos, dugaszolt megoldást alkalmazzák.

Az üvegezés szigetelési értékét befolyásolja még természetesen a gáztöltés módja (jelenleg a kripton ebből a szempontból a legkedvezőbb), a gázréteg vastagsága (3 rétegű üvegezés esetén a jó minőségű üvegszerkezet teljes vastagsága elérheti a 42-48 mm-t) és a tér gázzal való kitöltöttségének aránya (a legjobb minőségű ablakoknál a 95% feletti érték sem ritka úgy, hogy akár 10 éves garanciát is vállalnak a 92% feletti gáztöltöttségre).


 

Az üvegezésnek a szigetelésen felül van még egy nagyon – passzívházakban kiemelten - fontos szerepe, és ez a napsugárzás hőtartalmának átengedése, az u.n. szoláris hőnyereség. Így nagyon fontos figyelnünk azt az értéket is, ami megmutatja, hogy a külső üvegfelületre jutó napsugárzás hőenergia tartalmának hány százalékát engedi át az üvegezés. Jó minőségű üvegezésnek az alacsony U érték mellett ezért mennél magasabb 'g' értékkel (passzívházak esetében elvárás a legalább 50%) kell rendelkeznie. A két érték általában részben egymás ellen is dolgozik (az üvegtáblák felületére felhordott bevonatok eltérő hatásai miatt), így az optimális, az épülethez ideális üvegezés megtalálása komoly feladat.

Ablakkeret:

Az üvegtáblák peremkialakítása kritikus kérdés.


 

Energia hatékony épületeknél törekszünk a napsugárzás, a szoláris energia mennél nagyobb hányadának hasznosítására. A napsugárzás energiatartalmának hasznosulását az ablakkeret kialakítása is segítheti. Ha a lehetőségek mellett minél keskenyebb keretet alkalmazunk (csökkentjük a kerethányadot), akkor az adott nyílásméret mellett fajlagosan nagyobb üvegfelület marad szabadon.

A fotón a Hermina Happy Land Passzívház ablak kialakítása látható. Ennél a megoldásnál az }b>ideális keretkialakítás (kevesebb keret, nagyobb üvegfelület) következtében jelentkező magasabb szoláris nyereség miatt összehasonlíthatatlanul jobb energetikai eredményt érhetünk el, mint bármely egyéb ablak esetében. Ez Rolls Royce kategória.


 

A keretkialakításnál, műanyag ablakok esetében sokszor hallani a kamrák számára való hivatkozást. Természetesen ez is egy fontos elem, de önmagában ez sem elegendő. Legalább ilyen fontos, hogy a tok és szárny közötti tér is meg legyen osztva tömítéssel (közép tömítés, 3 szoros tömítés), valamint az üvegtábla körüli kamra (üvegezési hézag) is osztott legyen, akár ragasztóval (pl. Fix-O-Round megoldás) vagy más módon.

És természetesen mindezek mellett a keretnek is jól szigeteltnek, kellően merevnek, hőhíd optimalizáltnak, jól tömítettnek, légzárónak is kell lennie.

Végezetül egy példa, ami érzékletesen mutatja be, hogy milyen fontosak ezek a nüansznyinak tűnő dolgok, és milyen sok is múlik ezeken:

Az éves szoláris hőkínálat - a napsugárzás energiatartalma - 630 kWh/(m²a),,

A grafikonon ábrázolt adatokból is leolvasható, hogy az ablakok hőveszteség csökkentésének, valamint ezzel egyidőben a szoláris energia hasznosulásának miért van olyan kiemelt szerepe. Kevésen múlik, hogy az ideális, déli tájolású ablak a téli energiamérlegben pozitív, vagy negatív előjellel vesz-e részt.

MEGFELELŐ TERVEZÉS ÉS KIALAKÍTÁS MELLETT AZ ABLAK AZ ENERGIA-NYERESÉG EGYIK FONTOS ESZKÖZE LEHET, DE EZ AZ ABLAK SOKAT FOG ÉRNI, MERT EZ JÓ ABLAK, EZ EGY ROLLS ROYCE MINŐSÉGŰ ABLAK. A MI VÁSÁRLÓINK EZT KAPJÁK.

Bezárás